Beschrijving

Acteurs:

 

Omschrijving:

Deze film is bestemd voor iedereen die niet betrokken wil raken bij een verkeersongeval met een kind. Door de veperkingen bij kinderen in het verkeer in beeld te brenge, worden ouderen beter gemotiveerd om met kinderen rekening te houden.

De film vergroot het begrip voor de 30 km-limiet en de drempels en bouwt voort op de gelijknamige film uit 1996. Doelgroep: ouders, leerkrachten, verkeersouders, rij-instructeurs, deelnemers rijopleidingen, beroepschauffeurs, studenten pabo’s