Beschrijving

Artikelnummer: 57131

 

Acteurs:

Nathalie Boogaerdt, Richard van Haasen

Omschrijving:

n de DVD worden twee wijkagenten gevolgd in hun werk. Er wordt een beeld geschetst van de activiteiten van de wijkagent en de wijze waarop zij met de rest van de politieorganisatie en met partners en burger in de wijk werken aan veiligheid. Deze DVD is op het congres voor de wijkagenten van 16 december 2010 voor het eerst vertoond en vervolgens uitgereikt aan de daar aanwezige wijkagen-ten, accountmanagers en anderen. Daarmee is de DVD verspreid onder 500 politiefunctionarissen die als wijkagent of anderszins betrokken zijn bij het politiewerk in de wijk.